Servicii de consultanță fiscală

Bader Consulting oferă servicii de consultanță fiscală și consultanță generală de afaceri, răspunzând oricăror solicitări specifice ale clienților, în legătură cu diferite aspecte ale practicii fiscale și legale din România. Putem oferi servicii pentru colaborări pe termen lung precum și pentru situații specifice unui proiect pe termen scurt, întocmind opinii scrise și furnizând clienților noutățile relevante în domeniul fiscal din România. Legislația fiscală din România este într-un proces de continuă schimbare și actualizare, cu efect imediat asupra mediului de afaceri. Companiile care își desfășoară activitatea în România trebuie să fie notificate despre aceste schimbări, pentru a beneficia de avantajele oferite, dar și pentru a se conforma cu obligațiile legale și fiscale.

Serviciile noastre de consultanță fiscală sunt orientate înspre următoarele domenii:

Impozitul pe profit

Toate companiile înregistrate în România, care au o cifră de afaceri anuală mai mare de 1,000,000 euro (echivalent în RON) trebuie să plătească impozit pe profit, calculat la profitul impozabil. Rata curentă a impozitului pe profit este 16%.

Aveți nevoie de mai multe informații pe această tematică? Contactați-ne la office@bader.ro

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Toate companiile înregistrate în România, care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 1,000,000 euro (echivalent in RON) trebuie să plătească o taxă anuală, calculate la cifra de afaceri. Rata curentă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 1% din cifra de afaceri, dacă compania are cel puțin 1 angajat, și de 3% din cifra de afaceri dacă compania nu are nici un angajat. Aveți nevoie de mai multe informații pe această tematică? Contactați-ne la office@bader.ro

Sediul permanent

Sediul permanent este un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au în vedere comentariile de la art. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la “Sediul permanent” din modelul convenției de evitare a dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Impozitul pe profitul unui sediu permanent se calculează asupra profitului atribuibil acelui sediu permanent, similar cu metoda de calcul a impozitului pe profit. Rata curentă a impozitului pe profit este 16%. Aveți nevoie de mai multe informații pe aceasta tematică? Contactați-ne la office@bader.ro

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

Toate persoanele fizice rezidente în România, care obțin venituri din activități independente, investiții, salarii, pensii precum și orice alte venituri, trebuie să plătească impozit pentru aceste venituri. Rata curentă a impozitului pentru persoane fizice este de 10%. Fiecare persoană poate obține diverse scutiri și reduceri, în funcție de natura veniturilor obținute. Aveți nevoie de mai multe informații pe această tematica? Contactați-ne la office@bader.ro

Impozite și taxe locale (de ex: terenuri, clădiri, vehicule, etc.)

Atât companiile înregistrate în România cât și persoanele fizice rezidente trebuie să plătească taxe și impozite pentru bunurile pe care le dețin. Aceste impozite sunt anuale și sunt datorate către bugetul local al localității în care se află acele bunuri. Aveți nevoie de mai multe informații pe aceasta tematica? Contactați-ne la office@bader.ro

Taxa pe valoarea adăugata – TVA

TVA este o taxă indirectă, colectată de către Trezoreria Română. România a implementat Directiva EU 2006/112/CE referitoare la sistemul comun de TVA. Cotele curente de TVA sunt de 19% (cota generală), 9% (alimente pentru consum uman și animal, medicamente pentru consum uman și animal, îngrășăminte chimice, pesticide, etc.), 5% (cărți, ziare, activități recreative, cazare hoteliera, alimentație în restaurant și locuințe – sub un regim special), 0% (activități spitalicești, activități educaționale, servicii bancare și de asigurări etc.). Aveți nevoie de mai multe informații pe aceasta tematică? Contactați-ne la office@bader.ro

Taxe vamale și alte drepturi de import

Companiile care efectuează operațiuni de import definitiv de bunuri din țări din afara Uniunii Europene trebuie să plătească taxe vamale, comisioane și TVA pentru aceste bunuri, la momentul importului. Taxele vamale, comisioanele și TVA sunt calculate în conformitate cu Regulamentul EU 952/2013 referitor la Codul Vamal Comun al UE. În funcție de țara de origine a bunurilor, acestea pot beneficia de scutire de la plata acestor taxe și comisioane. Nu există însă scutire de la plata TVA pentru operațiunile de import definitiv de bunuri. Diverse regimuri vamale sunt disponibile pentru importul bunurilor (admitere temporară, tranzit, import definitiv, zone libere, etc.) în România. Aveți nevoie de mai multe informații pe aceasta tematică? Contactați-ne la office@bader.ro

Aveți nevoie de mai multe informații pe această tematică?

Contactați-ne la office@bader.ro