Implicațiile fiscale din perspectiva TVA având în vedere retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană și încheierea perioadei de tranziție la data de 31 decembrie 2020

07.01.2021
Începând cu 1 ianuarie 2021, Marea Britanie va fi considerată, din perspectiva TVA, un stat terț. Cu toate acestea trebuie să reținem că pentru Irlanda de Nord există o excepție. Regatul Unit cuprinde Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord.
Dacă furnizorii sau clienții provin din Anglia, Țara Galilor și Scoția, aceștia vor fi considerați ca fiind dintr-un stat terț. Dacă clienții sau furnizorii sunt din Irlanda de Nord, pentru comerțul cu aceștia se aplică în continuare reglementările comunitare, inclusiv Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA. Reținem această excepție aplicabilă partenerilor de afaceri din Irlanda de Nord din perspectiva TVA.
Aspecte fundamentale privind comerțul cu bunuri
a) Achiziții de bunuri din Regatul Unit
Dacă bunurile provin din Anglia, Scoția, Țara Galilor, acestea au caracter de importuri de bunuri pentru care trebuie depusă declarație vamală de import. Pe cale de consecință se va datora TVA plătită în vamă în România.
Achizițiile de bunuri provenite din Irlanda de Nord sunt asimilate achizițiilor intracomunitare de bunuri și respectă, în principiu, mecanismul de taxare inversă când beneficiarii din România sunt înregistrați în scopuri de TVA în România.
Tot achiziție intracomunitară de bunuri va fi considerată și achiziție de bunuri din Irlanda de Nord efectuate de persoane neînregistrate în scopuri de TVA, respectându-se, desigur, procedura specifică acestora.
b) Expedieri de bunuri către Regatul Unit
Dacă bunurile sunt transportate în Anglia, Scoția sau Țara Galilor, acestea vor fi considerate exporturi de bunuri cu depunerea declarației vamale de export. Aceste exporturi sunt scutite de TVA cu drept de deducere. A se vedea OMFP nr. 103/2016 modificat prin OMFP nr. 2148/2020 privind justificarea scutirii de TVA la exporturi.
Transportul de bunuri din România în Irlanda de Nord este asimilat, de principiu, unei livrări intracomunitare de bunuri. Dacă beneficiarul comunică un cod valid de TVA, această livrare este scutită de TVA în România. A se vedea OMFP nr. 103/2016 modificat prin OMFP nr. 2148/2020 privind justificarea scutirii de TVA la livrări intracomunitare.
Dacă beneficiarul din Irlanda de Nord nu comunică un cod valid de TVA, fie tranzacția este taxabilă în România, fie trebuie să verificăm o posibilă procedură a vânzărilor la distanță.
Sursă suplimentară de informații:

UE va amâna termenele de raportare a acordurilor transfrontalieră raportabile

02.06.2020

Comisia Europeană a publicat propuneri de decizii ale Consiliului European de amânare a termenelor impuse prin Directiva UE privind cooperarea administrativă cu până la 3 luni, precum și amânarea intrării în vigoare a pachetului de comerț electronic cu TVA cu 6 luni.

Aceasta rezultă din cererile publice făcute de organizațiile asociațiilor financiare și profesionale, care solicită clemență în aplicarea sancțiunilor și a termenelor prevăzute în Directivă din cauza consecințelor extraordinare ale focarului COVID-19, care au dus la o perturbare severă a întregii economii europene.

În ceea ce privește Directiva privind cooperarea administrativă, propunerea este:

  • Se va amâna termenul pentru schimbul de informații privind conturile financiare raportabile cu 3 luni, adică până la 31 decembrie 2020;
  • Se va amâna data pentru primul schimb de informații privind acordurile transfrontaliere raportabile, care figurează în anexa IV la Directiva 2011/16 / UE a Consiliului, de la 31 octombrie până la 31 ianuarie 2021;
  • Se va amâna data pentru începutul perioadei de 30 de zile pentru raportarea acordurilor transfrontaliere care sunt incluse în Marcajele enumerate în anexa IV la Directiva Consiliului 2018/822 / UE a Consiliului din 1 iulie 2020 până la 1 octombrie 2020;
  • Se va amâna data pentru raportarea acordurilor transfrontaliere „istorice” (adică aranjamente care au devenit raportabile din 25 iunie 2018 până la 30 iunie 2020), din 31 august 2020 până la 30 noiembrie 2020.

De asemenea, Comisia a inclus în propunerea privind Directiva privind cooperarea administrativă posibilitatea de a prelungi termenele de raportare pentru încă 3 luni, în funcție de evoluția continuă a impactului corona-virusului asupra UE.

În ceea ce privește pachetul de TVA privind e-commerce , propunerile „vizează doar data aplicării cadrului legal deja adoptat al pachetului de e-commerce TVA prevăzut în Directiva TVA. Data cererii se amână cu șase luni. Aceasta înseamnă că regulile se aplică de la 1 iulie 2021 în loc de 1 ianuarie 2021. Prin urmare, statele membre adoptă și publică măsurile de transpunere până la 30 iunie 2021 în loc de 31 decembrie 2020. ”

 

COVID19 actualizare

24.03.2020

Stimați clienți,

Deși activitatea noastră se desfășoară ca de obicei aici la Bader Consulting, având în vedere evenimentele inedite care se dezvoltă în lume legate de Coronavirus, am dorit să vă oferim o actualizare a modului în care răspundem situației. Având ca prioritate sănătatea și siguranța clienților și echipei noastre, precum și respectul față de comunitatea noastră, am decis că de astăzi toată echipa noastră va lucra de acasă.

Firma noastră va rămâne pe deplin operativă. Suntem mai mult decât siguri că vom continua să oferim același nivel de serviciu tuturor clienților noștri.

Suntem aici pentru a vă ajuta cu orice problemă legată de afaceri și vom strădui să menținem toate operațiunile exact așa cum am făcut până când trece criza.

Vă mulțumim tuturor pentru susținerea continuă.

Salutări calde!

Comisia Europeană a publicat proiectul de note explicative privind modificările TVA

26.11.2019

Comisia Europeană a publicat proiectul de note explicative privind modificările TVA ale UE în ceea ce privește stocurile la dispozitia clientului, tranzacțiile în lanț și scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri („Corecții rapide 2020”), pe care Comisia le-a pregătit pentru a fi introduse și discutate la viitoarea reuniune a grupului de experți TVA.

Notele explicative prezintă orientări privind viziunea Comisiei în ceea ce privește interpretarea Directivei (UE) nr. 2018/1910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112 / CE și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282 / 2011 privind corecțiile rapide TVA. Notele explicative nu vor fi obligatorii în mod legal pentru statele membre sau pentru Comisia Europeană. Contactati-ne pentru detalii!

UE: „remedii rapide TVA” pentru simplificarea comerțului internațional (in vigoare de la 01/01/2020)

18.10.2019

Consiliul European a aprobat în mod oficial propuneri pentru patru „remedieri rapide” privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru simplificarea comerțului internațional. „Corecțiile rapide de TVA” vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020 și se așteaptă să aibă implicații considerabile pentru întreprinderile care tranzacționează mărfuri internaționale. Soluțiile rapide TVA se referă la următoarele patru modificări:

  • Tratament simplificat pentru stocul de apel
  • Reguli uniforme pentru simplificarea tranzacțiilor în lanț
  • Număr de identificare TVA obligatoriu pentru aplicarea cotei de TVA zero
  • Dovadă simplificată a livrărilor intracomunitare

Aceste modificări vor afecta diferite aspecte din cadrul unei afaceri (cum ar fi modificările sistemelor ERP și ale cadrului de control fiscal) și ar putea solicita întreprinderilor să își actualizeze procesele administrative, procedurile de conformare in materie de TVA, procesele de facturare și alte aspecte precum contractele și comenzile in relația cu clienții și furnizorii.

Tratament simplificat pentru stocurile la dispoziția clientului sau in consignație

Pentru a scurta termenele de livrare, devine din ce în ce mai obișnuit ca furnizorii să transfere stocurile într-un depozit sau altă locație (de exemplu, un magazin sau o sală de depozitare) a unui client obișnuit dintr-un alt stat membru al UE. Mărfurile rămân în proprietatea furnizorului până când sunt ridicate de către client (acest proces este denumit și „stoc la dispoziția clientului”). În conformitate cu normele actuale de TVA, atunci când un furnizor transferă mărfurile în stocul la dispoziția clientului, acesta efectuează o livrare intracomunitară în propriul său stat membru al UE și o achiziție considerată intracomunitară în statul membru al UE de sosire. De îndată ce clientul scoate mărfurile din stocul la dispoziția clientului, furnizorul efectuează o livrare internă. În general, furnizorul va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru al UE în care se află depozitul. În prezent, majoritatea statelor membre ale UE dispun de modalități de simplificare a TVA pentru stocul la dispoziția clientului, dar acestea diferă în funcție de fiecare țară.

În conformitate cu noile norme armonizate, transferul de mărfuri către un depozit dintr-un alt stat membru al UE nu va mai fi calificat ca o livrare considerată intracomunitară și o achiziție considerată (pentru o perioadă maximă de un an). Imediat ce clientul scoate mărfurile din stoc, furnizorul efectuează o livrare directă intracomunitară către client. Furnizorul nu va fi obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru al UE de sosire a mărfurilor. Totuși, furnizorul și clientul care utilizează această simplificare trebuie să țină un registru care să respecte condițiile specifice. În plus, furnizorul trebuie să raporteze pe lista de vânzări a CE că a transportat mărfuri către stocuri străine. În cazul în care un furnizor nu respectă toate condițiile pentru stocul la dispoziția clientului, în principiu, acesta trebuie să se înregistreze în continuare în scopuri de TVA.

Reguli uniforme pentru simplificarea tranzacțiilor în lanț

În cazul unei tranzacții în lanț cu livrări consecutive de mărfuri între trei sau mai multe persoane impozabile din diferite state membre ale UE, transportul intracomunitar de mărfuri nu poate fi atribuit decât unei singure verigi din lanț. Aceasta înseamnă că cota zero de TVA pentru livrările intracomunitare se aplică numai unei singure tranzacții. Celelalte livrări sunt livrări locale (interne) de bunuri. În practică, deseori se discută despre legătura care trebuie atribuită transportului intracomunitar de mărfuri.

În conformitate cu noile norme, punctul de plecare este faptul că furnizarea intracomunitară are loc în legătura în care mărfurile sunt furnizate persoanei impozabile care organizează transportul intracomunitar sau are acest aranjament. Aceasta este de obicei prima livrare din „legătura A-B”. Excepțiile de la această regula sunt posibile, de exemplu, dacă intermediarul B, care organizează transportul sau are acest lucru aranjat, furnizează furnizorului un număr de identificare TVA al statului membru al UE de expediere a mărfurilor. În acest caz, transportul intracomunitar de mărfuri este atribuit livrării dintre persoana impozabilă care organizează transportul sau care are acest aranjament și clientul său (în acest exemplu „legătura B-C”).

Numărul de identificare TVA pentru aplicarea cotei de TVA zero

Numărul de identificare TVA valid al unui client este în prezent o cerință formală pentru aplicarea cotei de TVA zero la livrările intracomunitare de bunuri. Cu toate acestea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a soluționat că, în principiu, o persoană impozabilă trebuie să respecte numai condițiile de fond pentru a aplica cota zero de TVA. Prin urmare, cota zero de TVA nu poate fi refuzată în mod oficial din cauza simplului fapt că o persoană impozabilă nu a primit un număr de identificare TVA valabil de la clientul său.

În conformitate cu noile reguli, utilizarea unui număr de identificare TVA valabil pe care clientul l-a comunicat furnizorului va fi considerată o cerință importantă pentru aplicarea cotei de TVA zero. În cazul în care un furnizor nu indică numărul de identificare TVA valabil al clientului pe factură, nu va mai fi posibil pentru furnizor să aplice cota zero de TVA începând cu 1 ianuarie 2020. În plus, ca condiție pentru aplicarea cotei de TVA zero, persoana impozabilă trebuie să depune o declarație detaliata privind livrările intracomunitare.

 

Dovadă simplificată a livrărilor intracomunitare

A patra soluție rapidă prevede armonizarea și simplificarea normelor privind dovada transportului în scopul aplicării cotei de TVA zero la livrările intracomunitare. Pentru a fi eligibili pentru cota zero de TVA, persoanele impozabile trebuie, de exemplu, să demonstreze că mărfurile au fost expediate dintr-un stat membru al UE într-un alt stat membru al UE. În prezent, statele membre ale UE mențin reguli diferite pentru a demonstra acest transport, iar acest lucru duce la incertitudine și cheltuieli administrative semnificative pentru întreprinderile cu comerț transfrontalier.

Conform noilor reguli, există o prezumție de transport către un alt stat membru al UE, dacă furnizorul poate furniza cel puțin două documente probatorii, ne-contradictorii, care au fost emise in mod independent unul de celălalt. Aceasta poate include documente semnate CMR, împreună cu o copie a plății (pentru transportul bunurilor) emisa de bancă. Furnizorii de servicii logistice trebuie să joace un rol și mai important în conformitate cu noile reguli în ceea ce privește furnizarea de dovezi în scopul aplicării cotei de TVA zero.

Observația noastră

Întreprinderile implicate în transportul transfrontalier de mărfuri trebuie să ia în considerare modul în care noile norme TVA ar putea afecta tranzacțiile lor în 2020. Acțiunea promptă poate fi esențială, având în vedere că organizarea proceselor administrative și de achiziții si livrări, precum și sistemele ERP vor necesita timp și resurse – și fără a uita faptul că autoritățile fiscale din toată lumea tind mai mult spre digitalizare. Cerințele pentru colectarea, analiza și păstrarea efectivă a datelor cresc. Aceasta înseamnă că autoritățile fiscale se așteaptă ca contribuabilii să pună în aplicare modificări ale reglementărilor prompt și corect în cadrul activității lor.

Aveți nevoie de mai multe detalii pe acest subiect? Contactați-ne la office@bader.ro

CFE Tax News – Statistici disponibile pentru EU VAT Mini One-Stop-Shop

Comisia Europeană a pus la dispoziție statistici privind Mini-Stop-Shop TVA („MOSS”) pentru perioada 2015 – 2018. MOSS a fost introdus în 2015 ca mijloc de colectare a TVA pentru telecomunicații, radiodifuziune și servicii electronice . Statisticile arată o creștere semnificativă a TVA-ului colectat, de la 2,7 miliarde de euro în 2015 la 4,1 miliarde de euro în 2018 în UE. Colectarea a crescut cu peste 20% doar în 2017 și 2018. De asemenea, statisticile arată că numărul total de comercianți înregistrați pe MOSS a crescut constant în fiecare an.
Începând cu 2021, MOSS va fi utilizat și pentru colectarea TVA pentru vânzarea la distanță a mărfurilor și pentru serviciile furnizate consumatorilor din UE