Comisia Europeană a publicat proiectul de note explicative privind modificările TVA

26.11.2019

Comisia Europeană a publicat proiectul de note explicative privind modificările TVA ale UE în ceea ce privește stocurile la dispozitia clientului, tranzacțiile în lanț și scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri („Corecții rapide 2020”), pe care Comisia le-a pregătit pentru a fi introduse și discutate la viitoarea reuniune a grupului de experți TVA.

Notele explicative prezintă orientări privind viziunea Comisiei în ceea ce privește interpretarea Directivei (UE) nr. 2018/1910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112 / CE și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282 / 2011 privind corecțiile rapide TVA. Notele explicative nu vor fi obligatorii în mod legal pentru statele membre sau pentru Comisia Europeană. Contactati-ne pentru detalii!