Comisia Europeană a publicat proiectul de note explicative privind modificările TVA

26.11.2019

Comisia Europeană a publicat proiectul de note explicative privind modificările TVA ale UE în ceea ce privește stocurile la dispozitia clientului, tranzacțiile în lanț și scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri („Corecții rapide 2020”), pe care Comisia le-a pregătit pentru a fi introduse și discutate la viitoarea reuniune a grupului de experți TVA.

Notele explicative prezintă orientări privind viziunea Comisiei în ceea ce privește interpretarea Directivei (UE) nr. 2018/1910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112 / CE și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282 / 2011 privind corecțiile rapide TVA. Notele explicative nu vor fi obligatorii în mod legal pentru statele membre sau pentru Comisia Europeană. Contactati-ne pentru detalii!

UE: „remedii rapide TVA” pentru simplificarea comerțului internațional (in vigoare de la 01/01/2020)

18.10.2019

Consiliul European a aprobat în mod oficial propuneri pentru patru „remedieri rapide” privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru simplificarea comerțului internațional. „Corecțiile rapide de TVA” vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020 și se așteaptă să aibă implicații considerabile pentru întreprinderile care tranzacționează mărfuri internaționale. Soluțiile rapide TVA se referă la următoarele patru modificări:

  • Tratament simplificat pentru stocul de apel
  • Reguli uniforme pentru simplificarea tranzacțiilor în lanț
  • Număr de identificare TVA obligatoriu pentru aplicarea cotei de TVA zero
  • Dovadă simplificată a livrărilor intracomunitare

Aceste modificări vor afecta diferite aspecte din cadrul unei afaceri (cum ar fi modificările sistemelor ERP și ale cadrului de control fiscal) și ar putea solicita întreprinderilor să își actualizeze procesele administrative, procedurile de conformare in materie de TVA, procesele de facturare și alte aspecte precum contractele și comenzile in relația cu clienții și furnizorii.

Tratament simplificat pentru stocurile la dispoziția clientului sau in consignație

Pentru a scurta termenele de livrare, devine din ce în ce mai obișnuit ca furnizorii să transfere stocurile într-un depozit sau altă locație (de exemplu, un magazin sau o sală de depozitare) a unui client obișnuit dintr-un alt stat membru al UE. Mărfurile rămân în proprietatea furnizorului până când sunt ridicate de către client (acest proces este denumit și „stoc la dispoziția clientului”). În conformitate cu normele actuale de TVA, atunci când un furnizor transferă mărfurile în stocul la dispoziția clientului, acesta efectuează o livrare intracomunitară în propriul său stat membru al UE și o achiziție considerată intracomunitară în statul membru al UE de sosire. De îndată ce clientul scoate mărfurile din stocul la dispoziția clientului, furnizorul efectuează o livrare internă. În general, furnizorul va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru al UE în care se află depozitul. În prezent, majoritatea statelor membre ale UE dispun de modalități de simplificare a TVA pentru stocul la dispoziția clientului, dar acestea diferă în funcție de fiecare țară.

În conformitate cu noile norme armonizate, transferul de mărfuri către un depozit dintr-un alt stat membru al UE nu va mai fi calificat ca o livrare considerată intracomunitară și o achiziție considerată (pentru o perioadă maximă de un an). Imediat ce clientul scoate mărfurile din stoc, furnizorul efectuează o livrare directă intracomunitară către client. Furnizorul nu va fi obligat să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru al UE de sosire a mărfurilor. Totuși, furnizorul și clientul care utilizează această simplificare trebuie să țină un registru care să respecte condițiile specifice. În plus, furnizorul trebuie să raporteze pe lista de vânzări a CE că a transportat mărfuri către stocuri străine. În cazul în care un furnizor nu respectă toate condițiile pentru stocul la dispoziția clientului, în principiu, acesta trebuie să se înregistreze în continuare în scopuri de TVA.

Reguli uniforme pentru simplificarea tranzacțiilor în lanț

În cazul unei tranzacții în lanț cu livrări consecutive de mărfuri între trei sau mai multe persoane impozabile din diferite state membre ale UE, transportul intracomunitar de mărfuri nu poate fi atribuit decât unei singure verigi din lanț. Aceasta înseamnă că cota zero de TVA pentru livrările intracomunitare se aplică numai unei singure tranzacții. Celelalte livrări sunt livrări locale (interne) de bunuri. În practică, deseori se discută despre legătura care trebuie atribuită transportului intracomunitar de mărfuri.

În conformitate cu noile norme, punctul de plecare este faptul că furnizarea intracomunitară are loc în legătura în care mărfurile sunt furnizate persoanei impozabile care organizează transportul intracomunitar sau are acest aranjament. Aceasta este de obicei prima livrare din „legătura A-B”. Excepțiile de la această regula sunt posibile, de exemplu, dacă intermediarul B, care organizează transportul sau are acest lucru aranjat, furnizează furnizorului un număr de identificare TVA al statului membru al UE de expediere a mărfurilor. În acest caz, transportul intracomunitar de mărfuri este atribuit livrării dintre persoana impozabilă care organizează transportul sau care are acest aranjament și clientul său (în acest exemplu „legătura B-C”).

Numărul de identificare TVA pentru aplicarea cotei de TVA zero

Numărul de identificare TVA valid al unui client este în prezent o cerință formală pentru aplicarea cotei de TVA zero la livrările intracomunitare de bunuri. Cu toate acestea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a soluționat că, în principiu, o persoană impozabilă trebuie să respecte numai condițiile de fond pentru a aplica cota zero de TVA. Prin urmare, cota zero de TVA nu poate fi refuzată în mod oficial din cauza simplului fapt că o persoană impozabilă nu a primit un număr de identificare TVA valabil de la clientul său.

În conformitate cu noile reguli, utilizarea unui număr de identificare TVA valabil pe care clientul l-a comunicat furnizorului va fi considerată o cerință importantă pentru aplicarea cotei de TVA zero. În cazul în care un furnizor nu indică numărul de identificare TVA valabil al clientului pe factură, nu va mai fi posibil pentru furnizor să aplice cota zero de TVA începând cu 1 ianuarie 2020. În plus, ca condiție pentru aplicarea cotei de TVA zero, persoana impozabilă trebuie să depune o declarație detaliata privind livrările intracomunitare.

 

Dovadă simplificată a livrărilor intracomunitare

A patra soluție rapidă prevede armonizarea și simplificarea normelor privind dovada transportului în scopul aplicării cotei de TVA zero la livrările intracomunitare. Pentru a fi eligibili pentru cota zero de TVA, persoanele impozabile trebuie, de exemplu, să demonstreze că mărfurile au fost expediate dintr-un stat membru al UE într-un alt stat membru al UE. În prezent, statele membre ale UE mențin reguli diferite pentru a demonstra acest transport, iar acest lucru duce la incertitudine și cheltuieli administrative semnificative pentru întreprinderile cu comerț transfrontalier.

Conform noilor reguli, există o prezumție de transport către un alt stat membru al UE, dacă furnizorul poate furniza cel puțin două documente probatorii, ne-contradictorii, care au fost emise in mod independent unul de celălalt. Aceasta poate include documente semnate CMR, împreună cu o copie a plății (pentru transportul bunurilor) emisa de bancă. Furnizorii de servicii logistice trebuie să joace un rol și mai important în conformitate cu noile reguli în ceea ce privește furnizarea de dovezi în scopul aplicării cotei de TVA zero.

Observația noastră

Întreprinderile implicate în transportul transfrontalier de mărfuri trebuie să ia în considerare modul în care noile norme TVA ar putea afecta tranzacțiile lor în 2020. Acțiunea promptă poate fi esențială, având în vedere că organizarea proceselor administrative și de achiziții si livrări, precum și sistemele ERP vor necesita timp și resurse – și fără a uita faptul că autoritățile fiscale din toată lumea tind mai mult spre digitalizare. Cerințele pentru colectarea, analiza și păstrarea efectivă a datelor cresc. Aceasta înseamnă că autoritățile fiscale se așteaptă ca contribuabilii să pună în aplicare modificări ale reglementărilor prompt și corect în cadrul activității lor.

Aveți nevoie de mai multe detalii pe acest subiect? Contactați-ne la office@bader.ro

CFE Tax News – Statistici disponibile pentru EU VAT Mini One-Stop-Shop

Comisia Europeană a pus la dispoziție statistici privind Mini-Stop-Shop TVA („MOSS”) pentru perioada 2015 – 2018. MOSS a fost introdus în 2015 ca mijloc de colectare a TVA pentru telecomunicații, radiodifuziune și servicii electronice . Statisticile arată o creștere semnificativă a TVA-ului colectat, de la 2,7 miliarde de euro în 2015 la 4,1 miliarde de euro în 2018 în UE. Colectarea a crescut cu peste 20% doar în 2017 și 2018. De asemenea, statisticile arată că numărul total de comercianți înregistrați pe MOSS a crescut constant în fiecare an.
Începând cu 2021, MOSS va fi utilizat și pentru colectarea TVA pentru vânzarea la distanță a mărfurilor și pentru serviciile furnizate consumatorilor din UE