Implicațiile fiscale din perspectiva TVA având în vedere retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană și încheierea perioadei de tranziție la data de 31 decembrie 2020

07.01.2021
Începând cu 1 ianuarie 2021, Marea Britanie va fi considerată, din perspectiva TVA, un stat terț. Cu toate acestea trebuie să reținem că pentru Irlanda de Nord există o excepție. Regatul Unit cuprinde Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord.
Dacă furnizorii sau clienții provin din Anglia, Țara Galilor și Scoția, aceștia vor fi considerați ca fiind dintr-un stat terț. Dacă clienții sau furnizorii sunt din Irlanda de Nord, pentru comerțul cu aceștia se aplică în continuare reglementările comunitare, inclusiv Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA. Reținem această excepție aplicabilă partenerilor de afaceri din Irlanda de Nord din perspectiva TVA.
Aspecte fundamentale privind comerțul cu bunuri
a) Achiziții de bunuri din Regatul Unit
Dacă bunurile provin din Anglia, Scoția, Țara Galilor, acestea au caracter de importuri de bunuri pentru care trebuie depusă declarație vamală de import. Pe cale de consecință se va datora TVA plătită în vamă în România.
Achizițiile de bunuri provenite din Irlanda de Nord sunt asimilate achizițiilor intracomunitare de bunuri și respectă, în principiu, mecanismul de taxare inversă când beneficiarii din România sunt înregistrați în scopuri de TVA în România.
Tot achiziție intracomunitară de bunuri va fi considerată și achiziție de bunuri din Irlanda de Nord efectuate de persoane neînregistrate în scopuri de TVA, respectându-se, desigur, procedura specifică acestora.
b) Expedieri de bunuri către Regatul Unit
Dacă bunurile sunt transportate în Anglia, Scoția sau Țara Galilor, acestea vor fi considerate exporturi de bunuri cu depunerea declarației vamale de export. Aceste exporturi sunt scutite de TVA cu drept de deducere. A se vedea OMFP nr. 103/2016 modificat prin OMFP nr. 2148/2020 privind justificarea scutirii de TVA la exporturi.
Transportul de bunuri din România în Irlanda de Nord este asimilat, de principiu, unei livrări intracomunitare de bunuri. Dacă beneficiarul comunică un cod valid de TVA, această livrare este scutită de TVA în România. A se vedea OMFP nr. 103/2016 modificat prin OMFP nr. 2148/2020 privind justificarea scutirii de TVA la livrări intracomunitare.
Dacă beneficiarul din Irlanda de Nord nu comunică un cod valid de TVA, fie tranzacția este taxabilă în România, fie trebuie să verificăm o posibilă procedură a vânzărilor la distanță.
Sursă suplimentară de informații: