Servicii de reprezentare fiscală

Bader Consulting oferă o gamă completă de servicii de reprezentare fiscală, îndeplinind rolul de reprezentant fiscal în România sau de împuternicit al clienților noștri, pentru toate obligațiile legale ale acestora în materie de TVA. Consultanții companiei au o experiență vastă, o înțelegere profesionistă a sistemului legal și fiscal din România, precum și o relație foarte bună cu oficialitățile din domeniul fiscal.

Reprezentare fiscală pentru companii care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România

Bader Consulting îndeplinește rolul de reprezentant fiscal pentru clienți în vederea respectării de către aceștia a obligațiilor legale și fiscale în materie de TVA în România. Reprezentarea se face atât pentru clienți din Uniunea Europeană, cât și din afara Uniunii Europene, pentru toate proiectele și activitățile care implică obligația legală de înregistrare în scopuri de TVA în România. Având în vedere natura complexă a legislației în domeniul TVA, precum și solicitările clienților, atenția noastră se îndreaptă spre investigarea amănunțită a detaliilor fiecărei tranzacții, implementând apoi proceduri de lucru specifice fiecărui caz în parte.

Companiile înmatriculate deja în Uniunea Europeana care doresc să dezvolte o afacere în România, sunt obligate ca în anumite condiții să se înregistreze în scopuri de TVA în România. Această înregistrare în scopuri de TVA obligă aceste companii să respecte legislația românească: companiile trebuie să colecteze TVA aferentă vânzărilor și pot să deducă TVA aferentă achizițiilor. Ca și regulă generală, înregistrarea în scopuri de TVA trebuie făcută înainte de începerea efectivă a activității companiei în România.

Înregistrare în scopuri de TVA se poate face în două moduri:

  • Înregistrare directă. În cazul înregistrării directe, compania care se înregistrează este responsabilă de procesul de înregistrare în scopuri de TVA, precum și de toate activitățile ulterioare înregistrării (raportări lunare, trimestriale, inspecții fiscale, etc.). Desigur, aceste activități pot fi subcontractate către Bader Consulting . Oferta cuprinde servicii complete de asistență în procesul de înregistrare fiscală, precum și servicii ulterioare înregistrării, așa cum sunt cele de contabilitate, întocmire și depunere declarații fiscale, plata obligațiilor fiscale, asistență în procesul de rambursare a TVA, corespondență oficială cu autoritățile fiscale relevante, etc.;
  • Înregistrare indirectă, prin nominalizarea unui reprezentant fiscal. În cazul înregistrării indirecte, prin reprezentant fiscal, toate activitățile de înregistrare, precum și cele ulterioare înregistrării fiscale, sunt în responsabilitatea reprezentantului fiscal. Oferta cuprinde servicii complete de înregistrare fiscală, precum și servicii complete ulterioare înregistrării, așa cum sunt cele de contabilitate, întocmire și depunere declarații fiscale, plata obligațiilor fiscale, asistență în procesul de rambursare a TVA, corespondență oficială cu autoritățile fiscale relevante.

Companiile care nu sunt înmatriculate în Uniunea Europeana, care doresc să dezvolte o afacere în România sunt obligate ca în anumite condiții să se înregistreze în scopuri de TVA în România. Această înregistrare în scopuri de TVA obligă aceste companii să respecte legislația românească: companiile trebuie să colecteze TVA aferentă vânzărilor și pot să deducă TVA aferentă achizițiilor. Ca și regulă generală, înregistrarea în scopuri de TVA trebuie făcută înainte de începerea efectivă a activității companiei în România.

 

Înregistrare în scopuri de TVA se poate face într-un singur mod:

  • Înregistrare indirectă prin nominalizarea unui reprezentant fiscal. În cazul înregistrării indirecte, prin reprezentant fiscal, toate activitățile de înregistrare, precum și cele ulterioare înregistrării fiscale, sunt în responsabilitatea reprezentantului fiscal. Oferta cuprinde servicii complete de înregistrare fiscală, precum și servicii complete ulterioare înregistrării, așa cum sunt cele de contabilitate, întocmire și depunere declarații fiscale, plata obligațiilor fiscale, asistență în procesul de rambursare a TVA, corespondență oficială cu autoritățile fiscale relevante.

Rambursarea TVA pentru companii care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și care nu sunt obligate să se înregistreze pentru scopuri de TVA în România

Aceste servicii sunt adresate companiilor din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și care nu sunt obligate să se înregistreze pentru scopuri de TVA în Romania, dar care doresc rambursarea de TVA pentru achizițiile făcute în România.
Pentru a optimiza procesul de rambursare oferta de servicii cuprinde colectarea tuturor documentelor pe baza cărora se solicita rambursarea, verificarea pentru conformitate cu cerințele de formă și de fond, completarea cererii de rambursare și depunerea la autoritatea fiscală competenta. La final are loc urmărirea stadiul procesului de rambursare pentru a obține o soluție favorabilă în timp cât mai scurt.
Rambursarea TVA pentru companii care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA în România

Aceste servicii sunt adresate companiilor care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA în România, care solicită o rambursare de TVA conform evidențelor contabile proprii. În baza experienței largi și a cunoștințelor legale și fiscale în domeniul TVA, Bader Consulting vă oferă un proces lin și eficient de rambursare a TVA. Serviciile noastre includ verificarea detaliată a tranzacțiilor înregistrate în contabilitate, precum și a documentelor justificative, pentru a identifica orice risc potențial. De asemenea, vă oferim asistență continuă în cadrul procesului de inspecție fiscală precum și întocmire de contestații împotriva concluziilor înscrise in Procesele Verbale de inspecție Fiscală, daca este cazul.

Aveți nevoie de mai multe informații pe aceasta tematică?

Contactați-ne pentru o evaluare gratuită la adresa de e-mail: office@bader.ro